Đề xuất miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú 30 ngày khi vào đảo Phú Quốc

10/07//19
Các văn bản pháp lý
Không có phản hồi

Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào đảo Phú Quốc, Kiên Giang; sửa đổi quy định về điều kiện nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực theo hướng không quy định lần nhập cảnh sau phải cách lần xuất cảnh trước ít nhất 30 ngày.

Phát sinh bất cập

Tại dự thảo tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an cho biết, sau hơn 4 năm triển khai, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật 47) đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất nhập cảnh; đáp ứng yêu cầu cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 

Bộ Công an đề xuất miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú 30 ngày khi vào đảo Phú Quốc. Ảnh minh họa

 

Tuy nhiên, cũng đã phát sinh một số vấn đề trong thực tế chưa được điều chỉnh trong Luật; một số quy định của Luật chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan mới được ban hành nên cần phải nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể:

Bộ Công an dẫn, theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật số 47 thì người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày. Quy định trên nhằm hạn chế tình trạng người nước ngoài lợi dụng chính sách miễn thị thực đơn phương vào Việt Nam làm việc nhưng không thực hiện quy định của pháp luật về lao động…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng, quy định trên đã gây khó khăn đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để du lịch theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó sang nước thứ ba rồi quay lại Việt Nam tiếp tục du lịch.

Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi quy định về điều kiện đối với người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực. Tiếp đó, ngày 27-12-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong đó áp dụng miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc với thời gian tạm trú không quá 30 ngày.

Đây là chính sách đã được kiểm nghiệm trên thực tế trong một thời gian tương đối dài (5 năm), nhưng chưa được quy định trong Luật số 47. Do vậy, cần bổ sung vào Luật số 47 để có thể tiếp tục áp dụng miễn thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, Luật số 47 quy định thị thực không được chuyển đổi mục đích nhằm tránh tình trạng người nước ngoài lợi dụng thị thực du lịch để thực hiện các mục đích khác (nhất là lao động phổ thông tại các dự án trong giai đoạn xây dựng do nhà thầu nước ngoài thi công).

Thực tế áp dụng cho thấy, đối với trường hợp người nước ngoài được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc, sau đó được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép lao động, nếu yêu cầu xuất cảnh để làm lại thủ tục cấp thị thực sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức nên cần nghiên cứu, bổ sung một số trường hợp được chuyển đổi thị thực.

Cũng theo quy định của Luật số 47, người nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư, góp vốn cho doanh nghiệp thì được cấp thị thực, thẻ tạm trú (ĐT) có thời hạn không quá 5 năm. Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều người nước ngoài, doanh nghiệp lợi dụng quy định này để đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú để hợp thức việc ở lại lâu dài tại Việt Nam không đúng mục đích đầu tư như: Góp số vốn nhỏ (thậm chí có những trường hợp chỉ góp dưới 10 triệu đồng) vào doanh nghiệp, mở cửa hàng cắt tóc, bán phở… Do vậy, cần sửa đổi quy định cấp thị thực ĐT cho nhà đầu tư để tránh lợi dụng.

Tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài được cấp thị thực

Trước thực tế như trên, Bộ Công an đã dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với những nội dung: Bổ sung các quy định về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trên cơ sở các quy định hiện hành về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện từ 1-2-2017 đến nay (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4).

Luật hóa việc áp dụng giao dịch điện tử trong việc mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3). Bổ sung quy định cấp thị thực tập thể cho đoàn khách nước ngoài quá cảnh đường biển có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch và thành viên tàu quân sự nước ngoài vào Việt Nam theo chương trình hoạt động chính thức ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu thuyền neo đậu.

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc chuyển đổi thị thực cho các trường hợp người nước ngoài có: Giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam; giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với người bảo lãnh; cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc hoặc vào bằng thị thực điện tử và đã có giấy phép lao động, hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bổ sung quy định miễn thị thực với thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Sửa đổi quy định về điều kiện nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực theo hướng không quy định lần nhập cảnh sau phải cách lần xuất cảnh trước ít nhất 30 ngày. Bổ sung đối tượng hộ kinh doanh, nhà thầu được mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sungquy định về đối tượng và ký hiệu cấp thị thực, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài (ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4); cho lao động nước ngoài (LĐ1, LĐ2); cho luật sư nước ngoài (LS, ký hiệu hiện nay là ĐT). Sửa đổi quy định cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn thị thực (kể cả đối với thị thực có thời hạn trên 12 tháng). Dự thảo Luật đề xuất giao Chính phủ quy định việc người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua Cổng kiểm soát tự động tại cửa khẩu.

Về quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển,  Bộ Công an đề xuất thực hiện miễn thị thực cho người nước ngoài với thời hạn tạm trú 30 ngày chỉ áp dụng khi vào đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Còn về quy định cấp chứng nhận tạm trú, Bộ Công an đề xuất cấp chứng nhận tạm trú bằng thời hạn thị thực (kể cả đối với thị thực có thời hạn trên 12 tháng) để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài (không phải đóng nhiều dấu chứng nhận tạm trú vào hộ chiếu, rút ngắn thời gian làm thủ tục tại cửa khẩu…).

Về quy định cấp thị thực, thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, Bộ Công an đề xuất quy định thời hạn thị thực, thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư căn cứ vào giá trị góp vốn để phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp… Theo đó, nhà đầu tư có vốn đầu tư nhỏ thì chỉ cấp thị thực có thời hạn không quá 12 tháng, đồng thời nâng thời hạn thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư có vốn đầu tư lớn lên không quá 10 năm.

Toàn văn dự thảo Luật được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Theo Nguyễn Hương
cand.com.vn