Ra mắt sách về luật sử dụng đất ở Việt Nam

19/04//19
Tin tức
Không có phản hồi

Cuốn sách “Pháp luật về trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản tại Việt Nam” của TS Ninh Thị Hiền vừa được đông đảo độc giả đón nhận trong sự kiện ra mắt sách và giao lưu tại đường sách Nguyễn Văn Bình vào sáng 18/11.

Giao lưu cùng tác giả.

Cuốn sách do Nhà Xuất bản Công an Nhân dân phát hành, gồm 4 chương, nhận thức chung về những vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý thuyết; cơ sở lý thuyết của việc trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản; quy trình chủ thể và căn cứ trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản; hình thức, trình tự, thủ tục và giám sát hoạt động trao quyền sử dụng đất từ nhà nước cho các chủ thể kinh doanh bất động sản. Nội dung cuốn sách xoay quanh 3 quy trình: chính trị, hành chính và dân sự.
Tác phẩm lấy tiền đề từ luận án tiến sĩ và được tác giả nghiên cứu chuyên sâu và viết trong vòng 2 năm. Trong cuốn sách, tác giả đặt nhiều tâm huyết ở chương 2 vì nó soi rọi về thực tiễn đang diễn ra ở Việt Nam.
Theo tác giả, một số trục trặc khi viết nên cuốn sách đó là quy trình về chính trị vì phải tạo được sự đồng nhất giữa toàn dân và các cơ quan thông qua kế hoạch, thông tư sử dụng đất hay sự phân tán trong việc sử dụng đất do có quá nhiều chủ thể nắm quyền sử dụng…

Đông đảo độc giả đến mua sách và giao lưu cùng tác giả.

Hiện tại, cuốn sách đã được đưa vào giảng dạy ở một số trường đại học liên quan đến bộ môn luật trên toàn quốc. “Khi viết cuốn sách, mong muốn lớn nhất của tôi là vấn đề luật đất đai ở Việt Nam sẽ hạn chế được tối đa những tiêu cực đang tồn tại. Trong quá trình giảng dạy, tôi đã lồng ghép những nội dung trong cuốn sách để sinh viên có nhiều kiến thức và am hiểu hơn về bộ luật này”, tác giả nói.
TS Ninh Thị Hiền là đồng tác giả của nhiều cuốn sách chuyên khảo, bình luận khoa học như: Giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch về quyền sử dụng đất, nhận diện tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án…

Xuân Sơn