Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì bị xử lý như thế nào?

26/12//18
Dân sự
Không có phản hồi

Chào luật sư. Tôi có vấn đề thắc mắc muốn được luật sư tư vấn. Tôi và bạn trai của tôi yêu nhau, sau đó thường xuyên cãi vả nhau nên tôi quyết định chia tay. Tuy nhiên, sau đó người này có hành vi nhắn tin rêu rao chửi bới, xúc phạm tôi. Bạn trai cũ tôi dùng những lời lẽ rất cay độc như con điếm, con đĩ, còn văng tục chửi tôi, xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi nhiều lần. Vậy trường hợp này tôi nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Cám ơn luật sư tư vấn.
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
Bộ luật dân sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015
2. Luật sư tư vấn:
Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Như vậy, trường hợp bạn có chứng cứ chứng minh về việc người yêu của bạn có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng đến quyền, đến uy tín, đến mối quan hệ xung quanh của bạn, thì bạn có quyền tố cáo với cơ quan công an để xử phạt vi phạm hành, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình.
Thứ nhất, xử phạt vi phạm hành chính:
Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 5 nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về vi phạm trật tự công cộng:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
Có cử chỉ thô bạo, lời nói thô tục, khiêu khích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.
Như vậy, bạn trai cũ của bạn sẽ bị mức xử phạt vi phạm hành chính là 100.000 đồng đến 300.000 đồng.
Thứ hai, Bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015
Căn cứ quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại khi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác như sau:
1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này
Mặt khác, điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại:
1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.
Vậy dựa trên thiệt hại thực tế xảy ra, bạn hoàn toàn co quyền yêu cầu người bạn trai của mình bồi thường trách nhiệm dân sự, bạn có nghĩa vụ phải chứng minh được thiệt hại thực tế xảy ra.
Thứ ba, truy cứu trách nhiệm hình sự
Căn cứ quy định tại điều 155 về  về tội làm nhục người khác như sau:
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a. gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên.
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, thì bạn có nghĩa vụ chứng minh người yêu cũ của bạn có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của bạn. Theo đó, dựa trên yếu tỗ lỗi và thiệt hại xảy ra, bạn trai cũ của bạn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tiền, phạt cải tạo không giam dữ hoặc phạt tù đến 3 năm